👨🏻‍💼 Kontaktinformācija

👨‍💼 AtisLuguzs
PurvaPasaule.lv pasākumu vadītājs:

📧 E-pasta adrese:
info@purvapasaule.lv

☎️ Saziņai lietotnē WhatsApp 
t. +371 267 61 807 (Atis)


🌐 Facebook: https://www.facebook.com/PurvaPasaule
🌐 Instagram: https://www.instagram.com/purva.pasaule/


  Rekvizīti:

  Algenta IK
  Reģ. Nr.: 43602020079
  🏡 Adrese: Uzvaras iela 7-30, Jelgava LV-3001
  💶 Banka: AS “SEB banka”
  SWIFT (BIC): UNLALV2X
  Konts: LV 54 UNLA 005 000 963 0815