👨🏻‍💼 Kontaktinfo

Algenta IK
Reģ. Nr.: 43602020079
💶 Bankas info: AS “SEB banka”
SWIFT (BIC): UNLALV2X
konts: LV 54 UNLA 005 000 963 0815


👨‍💼 PurvaPasaule.lv pasākumu vadītājs:
AtisLuguzs

📧 E-pasta adrese:
atis.luguzs@gmail.com

☎️ Saziņai lietotnē WhatsApp
t. +371 267 61 807


🌐 Facebook: https://www.facebook.com/PurvaPasaule
🌐 Instagram: https://www.instagram.com/purva.pasaule/