Pargājieni ar purva kurpēm

PurvaPasaule.lv pasākumu vadītājs Atis Luguzs piedāvā doties pārgājienā pa purvu ar purva kurpēm.

Piedāvātie pārgājienu maršruti:

Ar purva kurpēm Lielajā Ķemeru tīrelī

Lielajā Ķemeru tīrelī piedāvājam garāku pārgājiena maršrutu, kā konkurenti Advaita Adventures vai Purva Bridēji.lv. Purva Pasaules maršrutā nepieciešama laba fiziskā sagatavotība, jo citādi kādam var likties par garu un grūtu. Bet neko nogriezt, neko atņemt, visa purva daudzveidība jūsu uzmanībai.

Purva kurpju pārgājiena maršruts Cenas tīrelī

yuiiyuiyuii

👨🏻‍💼 Kontaktinfo un pasākuma pieteikums

PurvaPasaule.lv piedāvā:


Rekvizīti:

Algenta IK
Reģ. Nr.: 43602020079
🏡 Adrese: Uzvaras iela 7-30, Jelgava LV-3001
💶 Banka: AS “SEB banka”
SWIFT (BIC): UNLALV2X
Konts: LV 54 UNLA 005 000 963 0815


👨‍💼 AtisLuguzs
PurvaPasaule.lv pasākumu vadītājs:

📧 E-pasta adrese:
atis.luguzs@gmail.com

☎️ Saziņai lietotnē WhatsApp
t. +371 267 61 807


🌐 Facebook: https://www.facebook.com/PurvaPasaule
🌐 Instagram: https://www.instagram.com/purva.pasaule/


    📝 Stāsti ar 📸 bildēm